ეროვნული ბანკის 100%-იანი გარანტია

• ეროვნული ბანკის, ქვეყნის ცენტრალური ბანკის 100-პროცენტიანი გარანტია
  http://www.nbg.gov.ge/index.php?m=130
• ხელმისაწვდომობა ნებისმიერი პირისთვის
• მინიმალური საწყისი ინვესტიცია - 20 გრ ან 1 უნცია
• ოქროს ფიზიკური გატანის შეუზღუდავი შესაძლებლობა
• საწევრო და წლიური საკომისიოს გარეშე
• ჩვენთან განხორციელებული ინვესტიცია იმართება სახელმწიფო რეზერვების მართვის რეჟიმში