მიმდინარე შეთავაზებები
ოქროს საინვესტიციო სერტიფიკატი GIC რაოდენობა განუსაზღვრელი
ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
ემიტენტი National Bank of Georgia 3188.20 3285.80 2018-11-13 18:48:00
ბროკერი Bank of Georgia 2892.00 3242.00 2017-07-21 16:18:57
ბროკერი TBC Bank 3099.64 3194.53 2018-09-17 12:48:27
შენიშვნა: ვალუტა ქართული ლარი


ოქროს ზოდის სერტიფიკატი GBC რაოდენობა 215
ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
ემიტენტი National Bank of Georgia 2029.14 2196.49 2018-11-13 18:48:00
ბროკერი Bank of Georgia 1859.60 2084.65 2017-07-21 16:18:56
ბროკერი TBC Bank 1972.78 2135.48 2018-09-17 12:48:53
შენიშვნა: ვალუტა ქართული ლარი


 

მიმდინარე შეთავაზებზე ოქროს ზოდის სერტიფიკატით განხორცილებული ინვესტიციის შესაბამისი სტანდარტიზირებული ოქროს ზოდი, ეროვნული ბანკის საცავში ინახება შენახვის საკომისიოს გარეშე!

 

კონვერტორი განახლება
უნცია: 0.0321507465