მიმდინარე შეთავაზებები
ოქროს საინვესტიციო სერტიფიკატი GIC რაოდენობა განუსაზღვრელი
ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
ემიტენტი National Bank of Georgia 3243.30 3342.59 2018-12-13 18:38:00
ბროკერი Bank of Georgia
ბროკერი TBC Bank 3099.64 3194.53 2018-09-17 12:48:27
შენიშვნა: ვალუტა ქართული ლარი


ოქროს ზოდის სერტიფიკატი GBC რაოდენობა 215
ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
ემიტენტი National Bank of Georgia 2064.21 2234.45 2018-12-13 18:38:00
ბროკერი Bank of Georgia
ბროკერი TBC Bank 1972.78 2135.48 2018-09-17 12:48:53
შენიშვნა: ვალუტა ქართული ლარი


 

მიმდინარე შეთავაზებზე ოქროს ზოდის სერტიფიკატით განხორცილებული ინვესტიციის შესაბამისი სტანდარტიზირებული ოქროს ზოდი, ეროვნული ბანკის საცავში ინახება შენახვის საკომისიოს გარეშე!

 

კონვერტორი განახლება
უნცია: 0.0321507465