მიმდინარე შეთავაზებები
ოქროს საინვესტიციო სერტიფიკატი GIC რაოდენობა განუსაზღვრელი
ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
ემიტენტი National Bank of Georgia 0.00 0.00 2020-04-08 09:16:00
ბროკერი Bank of Georgia 2892.00 3242.00 2017-07-21 16:18:57
ბროკერი TBC Bank 3099.64 3194.53 2018-09-17 12:48:27
შენიშვნა: ვალუტა ქართული ლარი


ოქროს ზოდის სერტიფიკატი GBC რაოდენობა 0
ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
ემიტენტი National Bank of Georgia 3265.85 0.00 2020-04-08 09:16:00
ბროკერი Bank of Georgia 1859.60 2084.65 2017-07-21 16:18:56
ბროკერი TBC Bank 1972.78 2135.48 2018-09-17 12:48:53
შენიშვნა: ვალუტა ქართული ლარი


 

მიმდინარე შეთავაზებზე ოქროს ზოდის სერტიფიკატით განხორცილებული ინვესტიციის შესაბამისი სტანდარტიზირებული ოქროს ზოდი, ეროვნული ბანკის საცავში ინახება შენახვის საკომისიოს გარეშე!

 

კონვერტორი განახლება
უნცია: 0.0321507465