მიმდინარე შეთავაზებები
ოქროს საინვესტიციო სერტიფიკატი GIC რაოდენობა განუსაზღვრელი
ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
ემიტენტი National Bank of Georgia 3009.78 3101.92 2018-08-14 17:32:00
ბროკერი Bank of Georgia 2892.00 3242.00 2017-07-21 16:18:57
ბროკერი TBC Bank 3285.94 3386.53 2017-12-12 15:07:19
შენიშვნა: ვალუტა ქართული ლარი


ოქროს ზოდის სერტიფიკატი GBC რაოდენობა 215
ყიდვა გაყიდვა განახლების თარიღი
ემიტენტი National Bank of Georgia 1915.59 2073.57 2018-08-14 17:32:00
ბროკერი Bank of Georgia 1859.60 2084.65 2017-07-21 16:18:56
ბროკერი TBC Bank 2091.35 2263.83 2017-12-12 15:15:13
შენიშვნა: ვალუტა ქართული ლარი


 

მიმდინარე შეთავაზებზე ოქროს ზოდის სერტიფიკატით განხორცილებული ინვესტიციის შესაბამისი სტანდარტიზირებული ოქროს ზოდი, ეროვნული ბანკის საცავში ინახება შენახვის საკომისიოს გარეშე!

 

კონვერტორი განახლება
უნცია: 0.0321507465